16.09.2016 ,Како завршна фаза на проектот „Економско зајакнување на жените од Вардарскиот регион“, Фондација за локален развој и демократија Фокус организираше мини базар на коj жените Креативки ги изложија и презентираа своите рачно изработени предмети и производи. Базарот се одржа на 16 септември во просториите на Славјанскиот универзитет Гаврило Романовиќ Державин во Свети Николе. Рачно изработените производи што жените ги направија изминатите две години, предизвикаа големо внимание кај посетителите. Со големо воодушевување ги разгледуваа предметите а оние што најмногу им се допаднаа ги купија.


Проектот „Економско зајакнување на жените од Вардарскиот регион“ се реализираше во изминативе 27 месеци во организација на Фондација Фокус и партнерите ИРД и Министерството за надворешни работи на Словенија.

Најново