13.05.2016 Жените креативки, учеснички во проектот за економско зајакнување на жената од Вардарскиот регион остварија средба за вмрежување, со претставници од бизнис секторот и агентите за продажба – кои на терен ги промовираат и нудат за продажба, нивните производи.
На оваа средба, жените имаа можност низ еден неформален пристап, да се запознаат со претставниците на бизнис заедницата, со цел, да разменат директни искуства и контакти, и во иднина да развијат заеднички бизнис партнерства, од кои бенефит ќе имаат сите инволвирани страни. Креативките своите рачно изработени производи ќе ги нудат на бизнисмените, тие ќе ги откупат и понудат за понатамошна продажба, и во таков бизнис концепт, да функционира нивното патнерството.
Носителот на проектот Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ во рамки на проектот организираше повеќе различни активности за промоција и продажба на рачно изработените производи на жените. Покрај креираниот веб сајт креативка.мк за онлајн продажба на производите, беа презентирани и изложбени полици во јавни објекти, во кои се изложени рачните изработки, а воедно, беа обучени и лица –агенти за продажба кои ќе вршат директна промоција и продажба на производите на пазарот и заинтересирани поединци.
Жените креативки изразија големо задоволство од проектот, особено од тоа што Фондација „Фокус“ им даде можност да се стекнат со уште поголеми и поразлични вештини во процесот на изработување на производите, а особено, затоа што и им помага во процесот на продажба и промоција на нивните производи.
Проектот „Економско зајакнување на жената од Вардарскиот регион го реализира Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ во партнерство со словенечката „ИРД“. Проектот финансиски е поддржан од Министерството за надворешни работи на Република Словенија во износ од 80 илјади евра.

Најново