07.09.2015

Креативките прилично ги усовршија своите креативни вештини за изработка на накит и на оваа, петта, работилница изработуваа накит од комбинирани материјали. Тие веке стекнаа навика за три до чети часовна меѓусебна дружба, размена на идеи, прегледи на туторијали и практична работа.
За нив особено беше значајно што обучувачката Александра Иванова постојано ги водеше низ фазите од идеја до краен производ.

 

Најново