14.05.2015

На третата обука за плетење и везење 9-те Креативки, од оваа група на проектот, изработија интересни плетени и везени апликации кои потоа ги шиеја на изработени торбички од јутени вреќи и платно.
Креативките ги искористија сопствените вештини за везење и плетење. Обучувачката Соња Пљакова им презентираше нови видови на плетки и традиционални македонски везови. На тој начин Креативките ги доразвија своите вештини и изработија убави производи.

 

Најново