06.05.2015

Обучувачката Јасмина Огнанова, на третата работилница на групата за доработка, донесе лично искреирани и изработени детски играчки од ткаенини наполнети со остатоци од искористени материјали. Тие беа интересни за сите Креативки кои одлучија да изработат неколку видови кукли по теркови што претходно Огнанова ги подготвила.

Осумнаесетте Креативки има доста работа. Прво теркот го прецртуваа на материјалите, потоа ги кроеја и илисуваа играчкитеза потоа финално да ги сошијат на машина. На крајот следеше полнењето на играчките лавче, девојче, момче и другите.
Поголем дел од Креативките ги искористија крзнените парчиња што за оваа работилница на Креативниот центар му ги подари фабриката за крзнени производи „Димко Митрев“ од Велес.

Најново